Czytamy Tischnera – „Opisując sytuację polskiej wiary” – esej ks. Józefa Tischnera, w wykonaniu Aleksandra Fabisiaka i dyskusja z udziałem publiczności.

2014-04-30T21:24:58+00:00 30 kwietnia 2014|Galeria|