Fragmenty esejów ks. prof. Józefa Tischnera zamieszczonych w książce „Inny” czyta Dorota Segda

Dyskusja z udziałem: Doroty Segdy i Dobrosława Kota
Prowadzenie: Wojciech Bonowicz