Z udziałem: Anny Dymnej, Barbary Bandoły, Stanisławy Trebuni-Staszel, ks. Andrzeja Augustyńskiego, Wojciecha Bonowicza, Kazimierza Tischnera.
Debacie towarzyszyły występy zespołów muzycznych i teatralnych ze szkół imienia ks. prof. Józefa Tischnera.
Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Drogami Tischnera” we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie