18. Dni Tischnerowskie tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w intencji ks. Józefa Tischnera.

 

 

Fot. Jędrzej Kogut