Środa, 21 kwietnia

17:00

KOLEGIATA ŚW. ANNY, UL. ŚW. ANNY 11

Msza święta w intencji księdza profesora Józefa Tischnera. Przewodniczy ks. bp Grzegorz Ryś.

18:30

SCENA IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22
SPOTKANIE Z LAUREATAMI NAGRODY ZNAKU I HESTII IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA ORAZ STYPENDYSTĄ INSTYTUTU NAUK O CZŁOWIEKU W WIEDNIU

w programie m.in.: filmowe prezentacje laureatów, wręczenie nagród oraz dyskusja z udziałem nagrodzonych

Czwartek, 22 kwietnia

10:00

 

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, UL. GOŁĘBIA 24

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ŚWIAT I WIARA W GODZINIE PRZEŁOMU”

Część I Polski krajobraz duchowy. Prowadzenie: ks. dr Jarosław Jagiełło UPJPII
godz. 10.00−10.35 – Sytuacja chrześcijaństwa w Polsce dzisiaj i w przyszłości.
Paweł Kozacki OP

godz. 10.40−11.10 – Chrześcijaństwo przyszłości wobec odziedziczonej polskiej tradycji wiary.
ks. prof. Grzegorz Ryś, UPJPII

godz. 11.15−11.45 – Duchowość ponowoczesna. Alternatywne style duchowe w Polsce –
prof. Anna Sobolewska, PAN

PRZERWA

godz. 12.05−12.35 – Inspiracje religijne w świecie ponowoczesnym –
prof. Tadeusz Gadacz, UP

godz. 12.40−13.10 – Przemiany religijności polskiej w warunkach sekularyzacji –
ks. prof. Janusz Mariański, KUL

godz. 13.15−15.00 – Dyskusja z udziałem autorów wygłaszanych referatów.
Prowadzenie: prof. Tadeusz Gadacz

18:00

 

SCENA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22

CZYTAMY TISCHNERA

Wiara w godzinie przełomu – głośna lektura eseju ks. Józefa Tischnera w wykonaniu Jacka Romanowskiego i studentów PWST

Piątek, 23 kwietnia

10:00

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, UL. GOŁĘBIA 24

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ŚWIAT I WIARA W GODZINIE PRZEŁOMU”

Część II Drogi i bezdroża sekularyzacji prowadzenie: prof. Aleksander Bobko URZ.

godz. 10.00−10.35 – Epoka świecka. Diagnoza –
prof. Charles Taylor, Uniwersytet McGill, Kanada

godz. 10.40−11.10 – Postęp, rozwój, konserwatyzm …
Prowadzenie s. prof. Barbara Chyrowicz, KUL
PRZERWA

godz. 11.30−12.00 – Sekularyzacja z perspektywy Kościoła – ks. prof. Henryk Witczyk, KUL, Papieska Komisja Biblijna

godz. 12.05−12.35 – Filozofia postsekularna a religia – prof. Agata Bielik-Robson, PAN

godz. 12.40−14.00 – Dyskusja z udziałem autorów wygłaszanych referatów.
Prowadzenie prof. Aleksander Bobko

17:00

 

AULA AUDITORIUM MAXIUMUM UJ, UL. KRUPNICZA 33

WYKŁAD Z CYKLU COLLOQUIA TISCHNERIANA

Solidarność pielgrzymów – chrześcijaństwo na dziedzińcu pogan.
ks. prof. Tomáš Halík (tłumaczenie symultaniczne)

18:30

 

AULA AUDITORIUM MAXIUMUM UJ, UL. KRUPNICZA 33

JASKINIA FILOZOFÓW

dyskusja z udziałem ks. prof. Tomáša Halíka
i prof. Charlesa Taylora, prowadzenie: Elżbieta Kot, Wojciech Bonowicz, Łukasz Tischner

Sobota, 24 kwietnia

11:00

 

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA, UL. WESTERPLATTE 11

SPOTKANIA FILOZOFICZNE MŁODYCH

w programie m.in. prezentacja spektaklu „Na ścieżkach Józka Szkolnego” w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Trzemeśni oraz Warsztaty Filozoficzne dla młodzieży z udziałem o. prof. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP i prof. Karola Tarnowskiego (dyskusja wokół Obrony Sokratesa Platona, prowadzenie: dr Michał Bardel)

17:00

 

AULA AUDITORIUM MAXIUMUM UJ UL. KRUPNICZA 33

POECI TISCHNERA

Poeci Tischnera – multimedialny spektakl z udziałem: Ewy Kaim, Moniki Rasiewicz, Doroty Segdy, Grzegorza Mielczarka, Jacka Romanowskiego, Jerzego Treli i Grzegorza Turnaua, przygotowanie: PWST.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Poniedziałek, 19 kwietnia

godz. 12.00 – Lekcja czytania z Wojciechem Bonowiczem: esej ks. Józefa Tischnera „Chochoł sarmackiej melancholii” – akcja społeczna dla licealistów organizowana przez Fundację „Tygodnika Powszechnego” (udział po wcześniejszym zgłoszeniu na adres [email protected])
Aula V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Studencka 12

21-25 kwietnia

Wystawa archiwalnych plakatów Dni Tischnerowskich autorstwa Olgierda Chmielewskiego
Foyer PWST, ul. Straszewskiego 22