Środa, 27 kwietnia

17:00

KOLEGIATA ŚW. ANNY, UL. ŚW. ANNY 11

Msza święta w intencji księdza profesora Józefa Tischnera.

18:00

 

GALERIA PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22

Otwarcie wystawy obrazów Mariana Gromady z cyklu Byli chłopcy byli… i portretów ks. Józefa Tischnera

19:00

 

SCENA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22
SPOTKANIE Z LAUREATAMI NAGRODY ZNAKU I HESTII IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA

Piotr Sikora wyróżniony w kategorii „myślenia według wartości” za książkę Logos niepojęty

Dariusz Kosiński wyróżniony w kategorii „nieszczęsny dar wolności” za książkę Teatra polskie. Historie.

Uniwersytet Dzieci, reprezentowany przez Agatę Wilam, wyróżniony w kategorii „polski kształt dialogu Kościoła i świata” za imponujące pomysłowością, rozmachem i jakością „meblowanie” najmłodszych głów.
Prowadzenie spotkania:  Łukasz Tischner  i Henryk Woźniakowski

Czwartek, 28 kwietnia

10:00

 

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, UL. GOŁĘBIA 24
MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA „TWARZE I MASKI PATRIOTYZMU” – CZĘŚĆ I

prof. Jerzy Szacki, Patriotyzm jako „błąd” i jako „cnota”

dr Marek A. Cichocki, Czy istnieje metafizyka państwa?

dr Tadeusz Szawiel, Egzystencjalne źródła patriotyzmu i rzeczywistość społeczna

prof. Zbigniew Stawrowski, O ojczyźnie i patriotyzmie w duchu tischnerowskim

prowadzenie: o. prof. Jan A. Kłoczowski OP

18:00

 

SCENA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22
CZYTAMY TISCHNERA

Chochoł sarmackiej melancholii – głośna lektura eseju ks. Józefa Tischnera
w wykonaniu Romana Gancarczyka – PWST

Piątek, 29 kwietnia

10:00

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, UL. GOŁĘBIA 24
MIĘDZYNARODOWA SESJA NAUKOWA „TWARZE I MASKI PATRIOTYZMU” – CZĘŚĆ II

dr Ján Čarnogursky, Nacjonalizm kontra patriotyzm

prof. Bronisław Łagowski, Polska gnoza narodowa

prof. Dariusz Kosiński, Ulica jako teatr narodowy. Patriotyzm po 10 IV

dr Dariusz Gawin, Przyszłość patriotyzmu

prowadzenie: prof. Aleksander Bobko

17:00

 

AULA AUDITORIUM MAXIMUM UJ, UL. KRUPNICZA 33
COLLOQUIA TISCHNERIANA

wykład prof. Władysława Stróżewskiego Problemy uczestnictwa

18:30

 

AULA AUDITORIUM MAXIMUM UJ, UL. KRUPNICZA 33
JASKINIA FILOZOFÓW

O ojczyźnie, miłości i sprawach pokrewnych rozmawiają
dr Ján Čarnogursky, o. prof. Jan A. Kłoczowski OP i  prof. Władysław Stróżewski,
prowadzenie: Elżbieta Kot i Wojciech Bonowicz

Sobota, 30 kwietnia

11:00

 

WSE IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA, UL. WESTERPLATTE 11
SPOTKANIA FILOZOFICZNE MŁODYCH Z UDZIAŁEM MŁODZIEŻY SZKÓŁ TISCHNEROWSKICH

organizowane przez Stowarzyszenie Drogami Tischnera i Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz WSE.
W programie m.in. warsztaty filozoficzne oraz prezentacje artystyczne uczniów

17:00

 

AULA AUDITORIUM MAXIMUM UJ, UL. KRUPNICZA 33
OJCZYZNA TISCHNERA

spektakl multimedialny przygotowany przez PWST z udziałem:
Ewy Kaim, Krzysztofa Globisza, Jerzego Stuhra oraz zespołu „Łopuśnianie”
scenariusz i reżyseria Ewa Kutryś  – wstęp za zaproszeniami

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Majówka Tischnerowska Szkół Podstawowych i Specjalnych
 28-29 IV, organizator: Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. J. Tischnera

Tischner na murach – myśli księdza profesora Tischnera w przestrzeni miejskiej – projekt realizowany we współpracy z Michałem Zabłockim
27-30 IV ściana ulicy Brackiej, emisja godz. 21.00-2.00 w nocy