Środa, 22 kwietnia

17:00

KOLEGIATA ŚW. ANNY, UL. ŚW. ANNY 11

Msza święta w intencji księdza profesora Józefa Tischnera.

 

18:30

SCENA IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22

SPOTKANIE Z LAUREATAMI NAGRODY ZNAKU I HESTII IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA

Jackiem Filkiem, Antonim Krohem i Janem Młynarczykiem

Prowadzenie: ks. Adam Boniecki i Henryk Woźniakowski

Oprawa muzyczna: Kwartet DAFO

Czwartek, 23 kwietnia

9:00

 

Aula COLLEGIUM NOVUM UJ, UL. GOŁĘBIA 24

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

CO SIĘ STAŁO Z NATURĄ LUDZKĄ?

tłumaczenie symultaniczne

SESJA I: WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE NATURY LUDZKIEJ

Prowadzenie sesji – ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII, Kraków)

9.15−9.45 „Mieć naturę a być naturą. Refleksja antropologiczna”

prof. dr Ugo Perone (Humboldt Universität, Berlin, Niemcy)

9.50−10.20 „Człowiek między naturą a łaską”

dr hab. Robert Woźniak (UPJPII, Kraków)

10.25−10.55 „Historyczność natury ludzkiej – rozpoznania G. Böhmego”

prof. dr hab. Stanisław Czerniak (PAN, Warszawa)

11.15−11.45 „Kim jesteśmy? Metamorfozy antropologii filozoficznej”

prof. dr Jean Greisch (L´Institut Catholique, Paryż, Francja)

11.50−12.50 DYSKUSJA, prowadzenie: ks. dr Miłosz Hołda (UPJPII, Kraków)

 

SESJA II: HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNYCH

KONCEPCJI NATURY LUDZKIEJ

Prowadzenie sesji – dr Paweł Rojek (UPJPII, Kraków)

14.30−15.00 „Spory o naturę człowieczą w filozofii starożytnej”

prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka (UWr, Wrocław)

15.05−15.35 „Uwagi na temat znaczenia myśli średniowiecznej dla rozwoju chrześcijańskiego rozumienia natury ludzkiej”

prof. dr Markus Enders (Universität Freiburg, Freiburg/Br., Niemcy)

15.40−16.10 „Reforma filozofii człowieka – Kartezjusz, Spinoza”

dr hab. Przemysław Gut (KUL, Lublin)

16.30−17.00 „Rozumność istotą człowieka, czyli niespełniona nadzieja oświecenia”

prof. dr hab. Aleksander Bobko (URz, Rzeszów)

17.05−17.35 „Zmiana paradygmatu myślenia o naturze ludzkiej: Dilthey, Heidegger”

dr hab. Jarosław Jagiełło (UPJPII, Kraków)

17.40–18.40 DYSKUSJA, prowadzenie: dr Paweł Rojek (UPJPII, Kraków)

19:00

 

SCENA IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22

CZYTAMY TISCHNERA

Głośna lektura fragmentu książki Józefa Tischnera pt. Spór o istnienie człowieka w interpretacji Piotra Cyrwusa oraz dyskusja z udziałem publiczności.

Moderatorzy: Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner

Piątek, 24 kwietnia

9:00

 

AULA COLLEGIUM NOVUM UJ, UL. GOŁĘBIA 24

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA:

CO SIĘ STAŁO Z NATURĄ LUDZKĄ?

tłumaczenie symultaniczne

SESJA III: DROGI WYJŚCIA Z IMPASU – SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Prowadzenie sesji – o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (UPJPII, Kraków)

9.15−9.45 „Czy homo religiosus jest prawdziwym człowiekiem?

prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP (UPJPII, Kraków)

9.50−10.00 „Dialogiczne koncepcje natury ludzkiej. J. Tischner”

prof. dr hab. Karol Tarnowski (UPJPII, Kraków)

10.25−10.55 „Natura Człowieka – nauki szczegółowe i filozofia resp. teologia chrześcijańska w dyskusji”

prof. dr Georg Essen (Universität Bochum, Bochum, Niemcy)

11.15−11.45 „O otwartości istoty ludzkiej i jej konsekwencjach dla uprawiania antropologii

filozoficznej. Z rozważań O.F. Bollnowa”

prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ, Kraków)

11.50−12.20 „Natura człowieka – znaczenie antropologii biblijnej dla dzisiejszego rozumienia człowieka”

prof. dr Christoph Böttigheimer (KU Eichstätt, Eichstätt, Niemcy)

12.30-13.30 DYSKUSJA, prowadzenie: o. dr Grzegorz Chrzanowski OP (UPJPII, Kraków)

17:00

 

AULA AUDITORIUM MAXIMUM UJ, UL. KRUPNICZA 33

COLLOQUIA TISCHNERIANA

„CZŁOWIEK SCENY, CZŁOWIEK DRAMATU”

wykład ks. prof. dr. hab. Michała Hellera

Sobota, 25 kwietnia

10:00

 

SCENA IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO PWST, UL. STRASZEWSKIEGO 22

SPOTKANIE FILOZOFICZNE MŁODYCH

W programie m.in.: warsztaty filozoficzne, występy artystyczne oraz przedstawienie laureatów konkursów inspirowanych twórczością księdza profesora Tischnera.

Organizator spotkania: Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

18:00

 

WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA, UL. FILIPA 25

SPEKTAKL TEATRALNY W WYKONANIU GRUPY NI PIES, NI WYDRA

„Kuku na Muniu – wariacje Mickiewiczowskie” reż. Stanisław Świder

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE – STREFA TISCHNERA W RADIU KRAKÓW

12.04 / niedziela godz. 13.00 Pofilozofuj_My / spotkanie dla dzieci

14.04 / wtorek godz. 18.00 „Tischner – Rúfus. Żywoty równoległe”

16.04 / czwartek godz. 18.00 Józef Tischner „Dziennik 1944-1949”