Ks. Manfred Deselaers, Piotr Kłodkowski i Michał Łuczewski byli gośćmi spotkania, które odbyło się w piątek 13 kwietnia w Radiu Kraków.

„>>By z człowieka wyciągnąć jego mądrość<<. Rozmowa o słowie, dialogu i rzeczywistości” – taki tytuł miało spotkanie, która odbyło się w Studiu im. Romany Bobrowskiej w piątkowy wieczór. Sformułowany dość ogólnie temat, w istocie dotyka bardzo konkretnych problemów. Większość współczesnych kryzysów politycznych i społecznych zaczyna się od słów. Żeby te kryzysy przezwyciężyć, trzeba także sięgnąć po słowa. Słowo posiada ogromną moc – zarówno dzielenia i niszczenia, jak pojednania i budowania.

Do rozmowy o tym, jak radzą sobie słowa w naszym świecie, zaproszeni zostali laureaci Nagrody Znaku i Hestii im ks. J. Tischnera z lat ubiegłych: ks. Manfred Deselaers, prowadzący w Oświęcimiu Centrum Dialogu i Modlitwy, Piotr Kłodkowski, orientalista i dyplomata, oraz Michał Łuczewski, socjolog badający związki tożsamości narodowej z religijną. Rozmowę poprowadziła dziennikarka Radia Kraków Jolanta Drużyńska.