Gość specjalny 14. Dni Tischnerowskich

Chantal Delsol (1947) – filozofka, publicystka i pisarka. Członkini Akademii Francuskiej. Zajmuje się filozofią polityczną, historią idei i antropologią filozoficzną. Pracę doktorską z filozofii politycznej [...]