Czytamy Tischnera

W Akademii Sztuk Teatralnych esej ks. Józefa Tischnera „Kłamstwo polityczne” przeczytał aktor Narodowego Starego Teatru Radosław Krzyżowski. Ten napisany w latach 80. esej jest jedną [...]