W pierwszym dniu 18. Dni Tischnerowskich odbył się wieczór filmowy: „Tischner na ekranie”. Poprowadził go Wojciech Bonowicz, który zaprezentował wybrane filmy i audycje z archiwum utworzonego przy Instytucie Myśli Józefa Tischnera.

 

Fot. Jędrzej Kogut