Drugi dzień 18. Dni Tischnerowskich rozpoczął się od debaty „Wolność słowa a mowa krzywdząca” w Auli Collegium Novum UJ. Wzięli w niej udział publicystka Agnieszka Kołakowska, literaturoznawca Ryszard Koziołek oraz filozof Ireneusz Ziemiński. Rozmowę poprowadziła filozofka Maria Karolczak.