Gość specjalny 12. Dni Tischnerowskich

ANNA TERESA TYMIENIECKA pochodzi z arystokratycznej rodziny polsko-francuskiej. Urodziła się 28 lutego 1923 roku w Marianowie. Filozofią zainteresowała się w bardzo młodym wieku, czytając m.in. [...]