Gość specjalny 13. Dni Tischnerowskich

Gościem specjalnym tegorocznych 13. Dni Tischnerowskich będzie prof. Joseph H. H. Weiler (Joseph Halevi Horowitz Weiler), wybitny prawnik, specjalizujący się w prawie międzynarodowym, wykładowca New [...]