Gościem specjalnym tegorocznych 13. Dni Tischnerowskich będzie prof. Joseph H. H. Weiler (Joseph Halevi Horowitz Weiler), wybitny prawnik, specjalizujący się w prawie międzynarodowym, wykładowca New York University Law School, jedna z osób, które znacząco wpłynęły na kształt prawny Unii Europejskiej. Prof. Weiler był członkiem komisji, która przygotowała traktaty z Maastricht i Amsterdamu, doradzał także podczas prac Konwentu opracowującego europejską konstytucję. W czerwcu 2010 r. przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu bronił tezy, że obecność krzyży w klasach szkół państwowych we Włoszech nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a jego stanowisko miało duży wpływ na ostateczną decyzję Wielkiej Izby Trybunału.

Prof. Weiler urodził się w 1951 r. w Johannesburgu. Jest praktykującym Żydem, jego ojciec Rabin Moses Chaim Weiler urodził się w Zamościu i był wnukiem sławnego Rabina Zamościa – Halevi Horovitza. W 2011 r. Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała profesora tytułem Człowieka Pojednania za rok 2011 „za postawę religijną i światopoglądową, która usuwa stereotypy dzielące chrześcijan i Żydów”.

Opublikował kilka książek. W 2003 r. ukazała się w Polsce jego praca „Chrześcijańska Europa. Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?” (Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003, przeł. Wojciech Michera).

W grudniu 2012 r. prof. Weiler został nowym prezydentem Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI) we Florencji. Urzędowanie rozpocznie 1 września 2013 r.