Gościem specjalnym tegorocznych 17. Dni Tischnerowskich będzie Hans Joas.

Hans Joas – socjolog oraz teoretyk myśli społecznej. Profesor socjologii religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie oraz Committee on Social Thought na Uniwersytecie Chicagowskim. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Tybindze oraz Uniwersytetu w Uppsali. Otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrodę Hansa Kiliana, Nagrodę Rene Königa, Nagrodę Badawczą Maxa Plancka oraz Nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego.
Jest uważany za jednego z najważniejszych myślicieli współczesnych. Rozległość jego zainteresowań i kompetencji budzi podziw i niedowierzanie (bibliografia jego prac liczy 44 strony!). W swoich badaniach zajmował się m.in. amerykańskim pragmatyzmem (Creativity of Action [Kreatywność działania]), pochodzeniem wartości (Powstawanie wartości, polskie tłumaczenie 2009), wpływem wojny na kształtowanie się nowoczesnych społeczeństw (War and Modernity [Wojna i nowoczesność]), rolą religii w życiu społecznym, problematyką sakralizacji/desakralizacji oraz praw człowieka (Do We Need Religion? [Czy potrzebujemy religii?], The Sacredness of the Person: A New Genealogy of Human Rights [Świętość osoby. Nowa genealogia praw człowieka], Faith as an Option. Possible Futures for Christianity [Wiara jako opcja. Możliwe scenariusze dla chrześcijaństwa], Sind die Menschenrechte westlich? [Czy prawa człowieka są zachodnie?], Kirche als Moralagentur [Kościół jako instancja moralna]), powieściopisarstwem Alfreda Döblina (Die lange Nacht der Trauer. Erzählen als Weg aus der Gewalt? [Długa noc żałoby. Opowiadanie jako droga wyzwolenia od przemocy?]).

Prowadzone przez niego badania mają na celu przezwyciężenie uproszczeń, jakie pojawiały się i pojawiają w teoriach sekularyzacji, oraz jałowych konfliktów pomiędzy fundamentalizmem świeckim i religijnym. Joas uczestniczy w wielu inicjatywach mających na celu lepsze zrozumienie zachodzących obecnie procesów cywilizacyjnych. Był jednym z pomysłodawców i koordynatorem interdyscyplinarnych studiów, których celem jest budowa międzycywilizacyjnych mostów (plon tych badań zebrany został w książce The Axial Age and Its Consequences). Współpracuje m.in. z Charlesem Taylorem i José Casanovą, którzy byli już gośćmi krakowskich Dni Tischnerowskich.