MAREK KRAWCZYK
profesor doktor habilitowany nauk medycznych

 

Marek Krawczyk (ur. 1946 r.) jest chirurgiem i transplantologiem, pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby) oraz Politechniki Warszawskiej (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii).
W latach 2008-2016 był rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Dyplom lekarski uzyskał w 1969 r. W 1975 r. obronił doktorat na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Dwa lata później zrobił specjalizację w chirurgii ogólnej, a w 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy Badania nad mechanizmem adaptacji pozostałej po resekcji części jelita cienkiego. W l. 1978-1995 odbył praktyki chirurgiczne w klinikach w Heidelbergu, Mannheim, Dundee, Cambridge, Charleroi (Belgia), Villejuif i Strasburgu, a w 1999 r w Klinice Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora. W 2003 r. zrobił specjalizację w transplantologii klinicznej, a w 2007 – w chirurgii onkologicznej. Od 2013 r. jest europejskim ekspertem w Hepato-Pancreato-Biliary Surgery (FEBS).

 

Jego główne zainteresowania naukowe i kliniczne to: patofizjologia zespołu krótkiego jelita, zagadnienia ostrego zapalenia trzustki, problemy zmian ogniskowych w wątrobie, ultrasonografia śródoperacyjna wątroby, chirurgia laparoskopowa, rekonstrukcje dróg żółciowych. przeszczepianie wątroby od dawców zmarłych i żywych, nowotwory wątroby i dróg żółciowych oraz inne nowotwory przewodu pokarmowego. Jest autorem lub współautorem 529 prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, a także redaktorem lub współredaktorem 69 książek, w tym monografii „Chirurgia dróg żółciowych i wątroby” (2013), „Rak wątrobowokomórkowy” (2015), „Uszkodzenia dróg żółciowych” (2016) oraz „Rak pęcherzyka żółciowego” (2018). Był promotorem 12 prac doktorskich, opiekunem merytorycznym 8 habilitacji, a 9 jego pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora.

 

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych, w tym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (w którym w l. 2001-2003 pełnił funkcję prezesa), Towarzystwa Chirurgów Polskich (gdzie był prezesem w l. 2011-2013), American College of Surgeons, International Liver Transplant Association, International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists, International Surgical Group oraz European Surgical Association (gdzie pełnił funkcję przewodniczącego w l. 2016-2017).

 

Prof. Krawczyk otrzymał liczne odznaczenia, w tym Złoty Krzyż Zasługi, Order Palm Akademickich przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej Republiki Francji, Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny przyznawany przez Sobór Biskupów Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Order Św. Stanisława. W 2018 r. otrzymał Nagrodę Zaufania „Złoty Otis” za wkład w rozwój medycyny w Polsce, zaangażowanie w akcje edukacyjne dla chorych oraz pełen ciepła i życzliwości stosunek do pacjentów.