Gość specjalny 16. Dni Tischnerowskich

TIMOTHY SNYDER W historii jako nauce bardzo ważną rolę odgrywają osoby, które badając zjawiska opisane po wielokroć, próbują spojrzeć na nie tak, jakby dotychczasowe opisy [...]